Aneta Pieńczuk-Kur: 600 492 729
Karolina Szewczyk: 602 482 695
Recepcja: 518 182 183

Aneta Pieńczuk-Kur

600 492 729

Psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Pracuję w nurcie integracyjnym wykorzystując możliwości płynące z różnych podejść psychoterapeutycznych, wychodząc z założenia, że to terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a nie odwrotnie.
W procesie terapeutycznym szczególną wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej, stworzeniu atmosfery akceptacji i zaufania. W poszanowaniu autonomii i prywatności każdego człowieka, staram się otoczyć osoby, z którymi pracuję troską i uważnością.

Moją motywacją do pracy psychoterapeutycznej jest chęć niesienia pomocy osobom:

– doświadczającym nadmiernego lęku, stresu,
– będącym w obniżonym nastroju, w depresji,
– zmagającym się z trudnościami związanymi z przebytymi traumatycznymi doświadczeniami,
– które są w kryzysie,
– potrzebującym wsparcia po stracie, będącym w żałobie,
– zmagającym się z niską samooceną,  brakiem asertywności,
– doświadczającym wypalenia zawodowego,
– mającym trudności w podejmowaniu decyzji,
– mającym trudności w relacjach i dążą do poprawy jakości swojego życia,
– uzależnionym, współuzależnionym.

Kilka słów o mnie:
Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Odbyłam liczne szkolenia w zakresie pracy z żałobą, interwencji kryzysowej, terapii uzależnień i innych.
Ukończyłam 4-letnie całościowe Studium Psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowane przez SPCh w Warszawie, rekomendowanym przez European Association of Psychotherapy (EAP), European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), należącym do Polskiej Rady Psychoterapii.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w  Warszawskim Instytucie Psychoterapii, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim DREWNICA (na oddziałach: ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacji psychiatrycznej oraz w Centrum Uzależnień. Posiadam też doświadczenie pracy w biznesie, doświadczałam wypalenia zawodowego pracując w jednej z warszawskich korporacji ubezpieczeniowych.

Aktualnie prowadzę praktykę psychoterapeutyczną i psychologiczną w gabinecie SAFE PLACE w Warszawie. Pracuję też z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny.

Zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dzieci, posiadam dwa psy- znajdy, uwielbiam jeździć na rowerowe pielgrzymki oraz cieszyć się z życia, kontaktu z naturą i ciągłego odkrywania siebie.

Karolina Szewczyk

602 482 695

Psychoterapeuta dorosłych i par

W moim poczuciu każdy z nas jest wyjątkowy i jedyny. Nawet jeśli pozornie doświadczamy tych samych objawów, takich jak lęk czy depresja, ich źródło i przyczyny utrzymywania się są bardzo indywidualne. Proces psychoterapii to droga, na której wspólnie możemy odkryć zarówno przyczyny trudności, jak i sposoby ich rozwiązania.

W pracy terapeutycznej dużą wagę przywiązuje do postawy uważności, wsłuchania się w siebie, w swoje emocje, potrzeby, a także do rozwijania większej świadomości. Ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, budowana na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

– mają niskie poczucie własnej wartości,
– odczuwają silny lęk i niepokój, mają ataki paniki,
– mają trudności w budowaniu relacji społecznych i bliskich związków,
– żyją z osobą uzależnioną lub pochodzą z rodziny dysfunkcyjnej (m. in. DDA, DDD)
– mają depresję, obniżony nastrój i straciły radość życia,
– chcą lepiej poznać siebie,
– znalazły się w krytycznej sytuacji życiowej (strata, trudna zmiana, przeciążenie, żałoba)
– lub borykają się z innymi kłopotami w obszarze zdrowia psychicznego,

Pracuję także z parami doświadczającymi trudności w relacji w różnych obszarach. Terapia ma pomóc partnerom w rozwiązaniu konfliktów, lepszym zrozumieniu i komunikacji, uzyskaniu większej bliskości i satysfakcji w byciu razem.

Wykształcenie i praca

Ukończyłam 4-letnie całościowe Studium Psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowane przez SPCh. Odbyłam przygotowanie do pracy w interwencji kryzysowej, w żałobie, do pracy ze współuzależnieniem, problemami w rodzinach alkoholowych.

Ukończyłam także Studium Terapii Par prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Od 9 lat pracuję w poradni małżeńskiej i rodzinnej przy kościele św. Wojciecha w Wyszkowie. Aktualnie pracuję w gabinecie psychoterapii w Warszawie i w Wyszkowie.

Pracuję pod stałą superwizją.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci. Relaksuję się też przy dobrej książce, rękodziele artystycznym oraz pracach w ogródku. Lubię kontakt z przyrodą i dobre kino.

Aneta Pieńczuk-Kur

600 492 729

Psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Pracuję w nurcie integracyjnym wykorzystując możliwości płynące z różnych podejść psychoterapeutycznych, wychodząc z założenia, że to terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a nie odwrotnie.
W procesie terapeutycznym szczególną wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej, stworzeniu atmosfery akceptacji i zaufania. W poszanowaniu autonomii i prywatności każdego człowieka, staram się otoczyć osoby, z którymi pracuję troską i uważnością.

Moją motywacją do pracy psychoterapeutycznej jest chęć niesienia pomocy osobom:

– doświadczającym nadmiernego lęku, stresu,
– będącym w obniżonym nastroju, w depresji,
– zmagającym się z trudnościami związanymi z przebytymi traumatycznymi doświadczeniami,
– które są w kryzysie,
– potrzebującym wsparcia po stracie, będącym w żałobie,
– zmagającym się z niską samooceną,  brakiem asertywności,
– doświadczającym wypalenia zawodowego,
– mającym trudności w podejmowaniu decyzji,
– mającym trudności w relacjach i dążą do poprawy jakości swojego życia,
– uzależnionym, współuzależnionym.

Kilka słów o mnie:
Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Odbyłam liczne szkolenia w zakresie pracy z żałobą, interwencji kryzysowej, terapii uzależnień i innych.
Ukończyłam 4-letnie całościowe Studium Psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowane przez SPCh w Warszawie, rekomendowanym przez European Association of Psychotherapy (EAP), European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP), należącym do Polskiej Rady Psychoterapii.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w  Warszawskim Instytucie Psychoterapii, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim DREWNICA (na oddziałach: ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacji psychiatrycznej oraz w Centrum Uzależnień. Posiadam też doświadczenie pracy w biznesie, doświadczałam wypalenia zawodowego pracując w jednej z warszawskich korporacji ubezpieczeniowych.

Aktualnie prowadzę praktykę psychoterapeutyczną i psychologiczną w gabinecie SAFE PLACE w Warszawie. Pracuję też z dziećmi i młodzieżą jako psycholog szkolny.

Zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dzieci, posiadam dwa psy- znajdy, uwielbiam jeździć na rowerowe pielgrzymki oraz cieszyć się z życia, kontaktu z naturą i ciągłego odkrywania siebie.

Karolina Szewczyk

602 482 695

Psychoterapeuta dorosłych i par

W moim poczuciu każdy z nas jest wyjątkowy i jedyny. Nawet jeśli pozornie doświadczamy tych samych objawów, takich jak lęk czy depresja, ich źródło i przyczyny utrzymywania się są bardzo indywidualne. Proces psychoterapii to droga, na której wspólnie możemy odkryć zarówno przyczyny trudności, jak i sposoby ich rozwiązania.

W pracy terapeutycznej dużą wagę przywiązuje do postawy uważności, wsłuchania się w siebie, w swoje emocje, potrzeby, a także do rozwijania większej świadomości. Ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, budowana na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu.

Do kontaktu zapraszam osoby, które:

– mają niskie poczucie własnej wartości,
– odczuwają silny lęk i niepokój, mają ataki paniki,
– mają trudności w budowaniu relacji społecznych i bliskich związków,
– żyją z osobą uzależnioną lub pochodzą z rodziny dysfunkcyjnej (m. in. DDA, DDD)
– mają depresję, obniżony nastrój i straciły radość życia,
– chcą lepiej poznać siebie,
– znalazły się w krytycznej sytuacji życiowej (strata, trudna zmiana, przeciążenie, żałoba)
– lub borykają się z innymi kłopotami w obszarze zdrowia psychicznego,

Pracuję także z parami doświadczającymi trudności w relacji w różnych obszarach. Terapia ma pomóc partnerom w rozwiązaniu konfliktów, lepszym zrozumieniu i komunikacji, uzyskaniu większej bliskości i satysfakcji w byciu razem.

Wykształcenie i praca

Ukończyłam 4-letnie całościowe Studium Psychoterapii w nurcie integratywnym, organizowane przez SPCh. Odbyłam przygotowanie do pracy w interwencji kryzysowej, w żałobie, do pracy ze współuzależnieniem, problemami w rodzinach alkoholowych.

Ukończyłam także Studium Terapii Par prowadzone przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Od 9 lat pracuję w poradni małżeńskiej i rodzinnej przy kościele św. Wojciecha w Wyszkowie. Aktualnie pracuję w gabinecie psychoterapii w Warszawie i w Wyszkowie.

Pracuję pod stałą superwizją.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci. Relaksuję się też przy dobrej książce, rękodziele artystycznym oraz pracach w ogródku. Lubię kontakt z przyrodą i dobre kino.

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie
Gandhi

copyright: terapiawyszkow.pl 2022

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie
Gandhi

copyright: terapiawyszkow.pl 2022